Sunday, Apr 20th

Cập nhật05:00:00 AM GMT

Chủ đề: HỘI ĐỒNG BHLĐ TRANH BHLĐ-BIỂN BÁO ATLĐ

TRANH BHLĐ-BIỂN BÁO ATLĐ

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn máy cơ khí

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2290-78

Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2296-89

Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3288-1979

Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244-1986

Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4431-1987

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật

TCVN 4717-89 Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4722-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn

TCVN 4723-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy

TCVN 4725-1989

Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy

TCVN 4726 - 89

Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện

TCVN 4755 - 89
(ST SEV 4474 - 84)

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

TCVN 5019-89

Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn

TCVN 5181-90

Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5183-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5184-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5658-1992

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện
TCVN 5186 - 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5187-90
ST . SEV 577-77 )

Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang

TCVN 5188 - 90 Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt
TCVN 5346 - 91
(ST SEV 5307 - 85)
Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền
TCVN 5636 - 91 Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn

TCVN 5658-1992

Ô tô - Hệ thống phanh - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN 5659 - 1992

Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung

TCVN 5744-1993

Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 - Phụ lục 1)

Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863-95

Thiết bị nâng
Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864-1995

Thiết bị nâng
Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích
Yêu cầu an toàn

TCVN 5866-1995

Thang máy
Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867-1995

Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn

TCVN 6004-1995

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6005-95

Thiết bị chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử

TCVN 6006-95

Nồi hơi
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

TCVN 6007-1995

Nồi hơi - Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

TCVN 6008-1995

Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6153-1996

Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6154-1996

Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử

TCVN 6155-1996

Bình áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa

TCVN 6156-1996

Bình chịu áp lực
Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6290 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

TCVN 6291 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6292-1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6293 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6296 - 1997

Chai chứa khí - Dấu hiệu phòng ngừa

TCVN 6396-1998

Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXDVN 296: 2004

Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn cháy nổ

Mã số

Nội dung tiêu chuẩn

TCVN 2622-1995

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254-1989

An toàn cháy - Yêu cầu chung

TCVN 3255-1986

An toàn nổ - Yêu cầu chung

TCVN 3991-85

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4879-1989

Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

TCVN 5279-90

Bụi cháy - An toàn cháy nổ - Yêu cầu chung

TCVN 5738-1993

Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6161-1996

Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại- Yêu cầu thiết kế

TCXD 215-1998

Phòng cháy chữa cháy Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 217-1998

Phòng cháy chữa cháy
Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dụng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCVN 3890-84

Phương tiện và thiết bị chữa cháy Bố trí, bảo quản , kiểm tra , bảo dưỡng

TCVN 4878-1989

Phân loại cháy

TCVN 5040-1990

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy
Kí hiệu hình vẽ dựng trên sơ đồ phòng cháy
Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5303-1990

An toàn cháy - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 6161 - 1996

Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

TCVN 6379-1998

Thiết bị chữa cháy Trụ nước chữa cháy -Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 216-1998

Phòng cháy chữa cháy
Từ vựng – Thiết bị chữa cháy

TCXD 218-1998

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung

Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 1841-76

Bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt

TCVN 6692-00

TCVN 2291-78

Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại

TCVN 2606-78

Phương tiện bảo vệ tay - Phân loại

TCVN 2607-78

Quần áo bảo hộ lao động - Phân loại

TCVN 2608-78

Giầy bảo hộ lao động bằng da và vải - Phân loại

TCVN 2609-78

Kính bảo hộ lao động - Phân loại

TCVN 3579- 81

Kính bảo hộ lao động - Mắt kính không màu

TCVN 3580- 81

Kính bảo hộ lao động - Cái lọc sáng bảo vệ mắt

TCVN 3581- 81

Kính bảo hộ lao động - Yêu cầu kỹ thuật chung - Phương pháp thử

TCVN 3740- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đồi với các chất độc dạng hơi.

TCVN 3741- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với các chất độc dạng khí.

TCVN 3742- 82

Mặt nạ và bán mặt nạ lọc độc công nghiệp - Hộp lọc - Phương pháp xác định thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc đối với Cacbonoxyt

TCVN 5039-90
(ISO 4851 - 1979)

Phương tiện bảo vệ mắt Cái lọc tia cực tím - Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5082-90
(ISO 4849 - 1981)

Phương tiện bảo vệ mắt - Yêu cầu kỹ thuật - Cái lọc sáng - Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5083-90
(ISO 4850 - 1979)

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhận dùng cho hàn và các kỹ thuật liên quan - Cái lọc sáng- Yêu cầu sử dụng và truyền quang

TCVN 5586-1991

Găng tay cách điện

TCVN 5587-1991

Sào cách điện

TCVN 5588-1991

Ủng cách điện

TCVN 5589 - 1991

Thảm cách điện

TCVN 6407-1998

Mũ an toàn công nghiệp

TCVN 6409-1998

Giầy, ủng cao su dẫn điện có lót- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6410:1998
ISO 2251:1991

Giầy ủng, cao su - Giày ủng, cao su chống tĩnh điện có lót -Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6412-90

Giầy ủng chuyên dụng - Xác định khả năng chống trượt

TCVN 6515-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Thuật ngữ

TCVN 6516-99

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Phương pháp thử nghiệm quang học

TCVN 6517-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân- Phương pháp thử nghiệm phi quang học

TCVN 6518-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân.- Kính lọc tia hồng ngoại- Yêu cầu sử dụng và truyền xạ

TCVN 6519-1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Kính lọc và Kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze

TCVN 6520 : 1999

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Bảng khái quát các yêu cầu - Yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt

TCVN 6692-2000

Quần áo bảo vệ - Quần áo chống hóa chất lỏng - Xác định độ chống thấm của vật liệu đối với chất lỏng dưới áp suất

Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn hóa chất

TCVN 3149-79

Tạo các lớp phủ kim loại và các lớp phủ vô cơ Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3164-79

Các chất độc hại
Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4202 - 86

Hệ thống lạnh - Kỹ thuật an toàn

TCVN 4586-1997

Vật liệu nổ công nghiệp
Yêu cầu an toàn về bảo quản vận chuyển và sử dụng

TCVN 5331 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí

TCVN 5332 - 91

Thiết bị axetylen
Yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính

TCVN 5507:2002

Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản, vận chuyển (Soát xét lần 2)

TCVN 5507-1991

Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng,bảo quản và vận chuyển (Soát xét lần 1)

TCVN 5663-1992

Thiết bị lạnh
Yêu cầu an toàn

TCVN 6174 – 1997

Vật liệu nổ công nghiệp yêu cầu an toàn về sản xuất - Thử nổ và nghiệm thu (Soát xét lần 2)

TCVN 6223 : 1996

Cửa hàng khí đốt hóa lỏng
Yêu cầu chung về an toàn

TCXD 177-1993

Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền.
Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn điện

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2295 -78

Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ
và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn

TCVN 2329-78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

TCVN 2330 - 78

Vật liệu cách điện rắn
Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp

TCVN 2572 - 78

Biển báo về an toàn điện

TCVN 3144 - 79

Sản phẩm kỹ thuật điện
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3145-79

Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V - Yêu cầu an toàn

TCVN 3259 - 1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc - Yêu cầu an toàn

TCVN 3620-1992

Máy điện quay - Yêu cầu an toàn

TCVN 3623 - 81

Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 3718-82

Trường điện tần số Ra-đi-ô
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4086-85

An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung

TCVN 4114-85

Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn

TCVN 4115 - 85

Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4163-85

Máy điện cầm tay - Yêu cầu an toàn

TCVN 4726 – 89

Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại
Yêu cầu đối với trang bị điện

TCVN 5180-90(STBEV 1727-86)

Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5334-1991

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt

TCVN 5556 – 1991

Thiết bị hạ áp
Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5699-1:1998
IEC 335-1:1991

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

TCVN 5717 – 1993

Van chống sét

TCVN 6395-1998

Thang máy điện
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXD 46 : 1984

Chống sét cho các công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn sản xuất

TCVN 4744 – 89

Qui phạm kỹ thuật an toàn
Trong các cơ sở cơ khí

TCVN 2287-78

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản

TCVN 2288-1978

Các yêu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289-78

Quá trình sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2292-78

Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2293-78

Gia công gỗ - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146-1986

Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3147 - 90( Soát xét lần thứ 1 )

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ
Yêu cầu chung

TCVN 3673 - 81

Bao bì sử dụng trong sản xuất
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4245-96

Yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen

TCVN 4730-1989

Sản xuất gạch ngói nung
Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5041 - 89
(ISO 7731 - 1986)

Tín hiệu báo nguy ở nơi làm việc - Tín hiệu âm thanh báo nguy

TCVN 5178-1990

Quy phạm kĩ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên

TCVN 5308-91

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCXD 66-1991

Vận hành khai thác hệ thốngcấp thoát nước. Yêu cầu an toàn

Một số hình ảnh về Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN năm 2006 tại Khánh Hòa

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN năm 2005 tại Quảng Ninh